تصرف ۲۹۶ آپارتمان سازمان ملی مسکن توسط سازندگان – پلیس +10 رشت

تصرف ۲۹۶ آپارتمان سازمان ملی مسکن توسط سازندگان – پلیس +10 رشت

سازمان حسابرسی کشور از تصرف ۲۹۶ آپارتمان سازمان ملی مسکن توسط سازندگان خبر داد و اعلام کرد:‌این سازمان یک چهارم مصوبه دولت برای واگذاری زمین به شرکت بازآفرینی را اجرا کرده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در بخشی از گزارش سازمان حسابرسی کشور آمده است؛

تصرف ۲۹۶ آپارتمان سازمان ملی مسکن
تصرف ۲۹۶ آپارتمان سازمان ملی مسکن

« بر اساس مصوبه مجمع عمومی مورخ 11 بهمن 1396 سازمان ملی زمین و مسکن و مصوبه شماره … هیئت وزیران مقرر شده تا زمین‌هایی به ارزش کارشناسی 6471 میلیارد ریال به شرکت بازآفرینی شهری ایران بابت افزایش سرمایه واگذار و معادل ارزش دفتری آن از حقوق صاحبان سهام (حساب اندوخته حاصل از تحصیل اراضی ملی و موات) و دارایی‌های سازمان کسر شود.

اما تا تاریخ این گزارش (19 فروردین 1402) در راستای اجرای مصوبات هیئت وزیران و مجمع عمومی صرفا اراضی به مبلغ 1751 میلیارد ریال (27 درصد) به شرکت بازآفرینی شهری واگذار شده است.»

در بخش دیگری از گزارش سازمان حسابرسی به واحدهای مسکونی تصرف ده سازمان ملی زمین و مسکن در تهران و 13 استان دیگر اشاره شده و آمده است؛

«تعداد 66 واحد آپارتمان مسکونی واقع در استان تهران به مساحت 5031 مترمربع و بهای تمام شده 772 میلیون ریال شامل 29 واحد در سعادت‌آباد، 13 واحد در شهران و 8 واحد در بلوار فردوس و حداقل 230 واحد ساخته شده در 13 استان (216 واحد مسکونی و 14 واحد تجاری) در تصرف شریک (سازنده) یا موارد استفاده اشخاص ثالث است.

مشخصات متصرفین،‌ نتیجه اقدامات انجام شده جهت رفع تصرف و خلع ید آنها برای این سازمان مشخص نیست. همچنین صورت ریز واحدهای در اختیار کارکنان سازمان مورد گزارش در اختیار این سازمان (سازمان حسابرسی کشور) قرار نگرفته است.»

تصرف ۲۹۶ آپارتمان سازمان ملی مسکن
تصرف ۲۹۶ آپارتمان سازمان ملی مسکن

به گزارش تسنیم، سازمان حسابرسی کشور اوایل سال گذشته نیز در گزارشی ارزش زمین‌های سازمان ملی زمین و مسکن در سال 99 را بیش از 10 هزار میلیارد تومان اعلام و تاکید کرده بود:‌

 

«حداقل 790 واحد به ارزش حدود 289 میلیارد ریال از موجودی واحدهای ساخته شده استیجاری-سازمان ملی زمین و مسکن- بدون امضای قرارداد و دریافت اقساط در اختیار افراد مختلف قرار گرفته است (لیست این افراد به سازمان حسابرسی ارائه نشده است). همچنین تعداد 11 واحد از واحدهای فوق بدون امضای قرارداد در اختیار سایر سازمان‌هاست.»

مشخص نیست طی یکسال اخیر سازمان ملی زمین و مسکن در رابطه با 790 واحد واگذار شده مورد اشاره به افراد مختلف بدون امضای قرارداد، اقدامی انجام داده یا خیر؟

 

آدرس پلیس+10 در  مرکز رشت

تصرف ۲۹۶ آپارتمان سازمان ملی مسکن توسط سازندگان

تصرف ۲۹۶ آپارتمان سازمان ملی مسکن توسط سازندگان

سازمان حسابرسی کشور از تصرف ۲۹۶ آپارتمان سازمان ملی مسکن توسط سازندگان خبر داد و اعلام کرد:‌این سازمان یک چهارم مصوبه دولت برای واگذاری زمین به شرکت بازآفرینی را اجرا کرده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در بخشی از گزارش سازمان حسابرسی کشور آمده است؛

تصرف ۲۹۶ آپارتمان سازمان ملی مسکن
تصرف ۲۹۶ آپارتمان سازمان ملی مسکن

« بر اساس مصوبه مجمع عمومی مورخ 11 بهمن 1396 سازمان ملی زمین و مسکن و مصوبه شماره … هیئت وزیران مقرر شده تا زمین‌هایی به ارزش کارشناسی 6471 میلیارد ریال به شرکت بازآفرینی شهری ایران بابت افزایش سرمایه واگذار و معادل ارزش دفتری آن از حقوق صاحبان سهام (حساب اندوخته حاصل از تحصیل اراضی ملی و موات) و دارایی‌های سازمان کسر شود. اما تا تاریخ این گزارش (19 فروردین 1402) در راستای اجرای مصوبات هیئت وزیران و مجمع عمومی صرفا اراضی به مبلغ 1751 میلیارد ریال (27 درصد) به شرکت بازآفرینی شهری واگذار شده است.»

در بخش دیگری از گزارش سازمان حسابرسی به واحدهای مسکونی تصرف شده سازمان ملی زمین و مسکن در تهران و 13 استان دیگر اشاره شده و آمده است؛

«تعداد 66 واحد آپارتمان مسکونی واقع در استان تهران به مساحت 5031 مترمربع و بهای تمام شده 772 میلیون ریال شامل 29 واحد در سعادت‌آباد، 13 واحد در شهران و 8 واحد در بلوار فردوس و حداقل 230 واحد ساخته شده در 13 استان (216 واحد مسکونی و 14 واحد تجاری) در تصرف شریک (سازنده) یا موارد استفاده اشخاص ثالث است.

مشخصات متصرفین،‌ نتیجه اقدامات انجام شده جهت رفع تصرف و خلع ید آنها برای این سازمان مشخص نیست. همچنین صورت ریز واحدهای در اختیار کارکنان سازمان مورد گزارش در اختیار این سازمان (سازمان حسابرسی کشور) قرار نگرفته است.»

تصرف ۲۹۶ آپارتمان سازمان ملی مسکن
تصرف ۲۹۶ آپارتمان سازمان ملی مسکن

به گزارش تسنیم، سازمان حسابرسی کشور اوایل سال گذشته نیز در گزارشی ارزش زمین‌های سازمان ملی زمین و مسکن در سال 99 را بیش از 10 هزار میلیارد تومان اعلام و تاکید کرده بود:‌«حداقل 790 واحد به ارزش حدود 289 میلیارد ریال از موجودی واحدهای ساخته شده استیجاری-سازمان ملی زمین و مسکن- بدون امضای قرارداد و دریافت اقساط در اختیار افراد مختلف قرار گرفته است (لیست این افراد به سازمان حسابرسی ارائه نشده است). همچنین تعداد 11 واحد از واحدهای فوق بدون امضای قرارداد در اختیار سایر سازمان‌هاست.»

مشخص نیست طی یکسال اخیر سازمان ملی زمین و مسکن در رابطه با 790 واحد واگذار شده مورد اشاره به افراد مختلف بدون امضای قرارداد، اقدامی انجام داده یا خیر؟

 

آدرس پلیس+10 در  مرکز رشت